Monday, July 20, 2009

שלום!!!

שלום חברים, ממדלברי. פה, כל בסדר, כי עכשיו אני יודעת שזה אין הסוף של העולם אם אני לא עושה מגניף פה. באמת, אני חושבת שאולי אני אתן עצמי אולקוס אם שאני לא קריר...

כל יום אותו, ויש אין הרבה על לדבר. אני אוהבת הסידרה "מרחק נגעיה" ואנחנו -- כל יום ראשון -- רואים הסידרה בספרייה. יש רק שני עוד פרקים!!

אני שמתי שעון פה, לימינה, כדי להראות כמה עוד ימים יש לי פה.

או קיי. יש לי הרבה שיעורי בית לעשות. אולי אני אכתוב עוד מחר. עכשיו ... תמונות!

PS: אם מישהו רוצה לתרגם זה...בבקשה!גם מבקר: www.youtube.com/kvetchingeditor!